Privacy & Cookies

22 mei 2018

Privacy is in veel gevallen belangrijk, veel vaker dan je eigenlijk verwacht. Claudy Schonis is toegewijd om te zorgen dat de privacy van haar klanten wordt beschermd tegen ongewenste en onverwachte gevolgen.

De Europese en Nederlandse wetgever helpt hierbij. Ze heeft wetgeving welke voor een groot deel bepaalt hoe verschillende organisaties die samenwerken hier mee moeten omgaan. De wetgeving is de GDPR en de AVG.

Privacy Reglement

Bekijk het privacy reglement hier >

Algemene Voorwaarden

Bekijk de algemene voorwaarden hier >

1. Persoonsgegevens

Van mijn (potentiële) klanten heb ik over het algemeen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Email adres waarmee de klant communiceert
 • 06-nummer waarmee de klant communiceert

Trajecten van klanten lopen soms een paar dagen tot enkele maanden. Soms duurt het jaren voordat een (potentiële) klant definitief geen contact meer opneemt. De meeste informatie die we hebben is eenvoudig te vinden op LinkedIn. Het persoonsgegeven welke als kritisch wordt bestempeld is het 06 nummer en het email adres. Verder kan het zijn dat de inhoud van de email kritisch is.

2. Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Ik verstrek uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen tenzij dat wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
Verder werk ik met tools, technieken en bedrijven welke zelf ook duidelijk zijn over hoe ze met privacy omgaan en werken conform de GDPR wetgeving. Met deze leveranciers/verwerkers teken ik de juiste verwerkers overeenkomsten.

Ik werk bijvoorbeeld veel met:

 • Google Analytics https://privacy.google.com/businesses/compliance/
 • Google Tag Manager https://privacy.google.com/businesses/compliance/
 • Google Drive https://privacy.google.com/businesses/compliance/

3. Cookies

Mijn website gebruikt Statistic Cookies. Dit zijn kleine bestandjes die geplaatst worden in uw browser. Hier kan ik bijvoorbeeld mee zien dat bezoekers opnieuw op de website komen of dat het om een nieuwe bezoeker gaat. Deze data wordt vervolgens naar Google Analytics gestuurd maar zijn nooit te herleiden naar een individuele gebruiker en zijn daarom dus anoniem.

4. Google Analytics

Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers mijn website gebruiken. Ik heb een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Google verwijdert de gegevens na 14 maanden.

5. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer mijn website wijzigt, moeten ik soms ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Ik zal mijn best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

6. Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van u heb, kunt u altijd contact met mij opnemen via info@claudyschonis.nl

U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Cookies aanpassen